הקהלהקה הוא הלחם של שתי המילים הקהל ו-להקה, והוא פלינדרום (מילה הכתובה אותו דבר גם מהסוף להתחלה) לשוני מסתורי, שבמרכזו האות למד. לב.

בשנה שבה אין תיאטרון, אין מוזיאון, אין מרחב ציבורי, אין חופש תנועה, ולמעשה הדמוקרטיה נעלמת – אנו מתפקדים כ-הקהלהקה, נושאים את שני התפקידים על עצמנו, ובכך מקיימים כלכלת לבבות משותפת.

*

The hakahaLahakah is a Hebraic portmanteau word combining the words “audience” and “company”, which creates a mysterious linguistic palindrome (a word which reads the same backward as forward), at the center of which is the Hebrew letter “Lamed (L)”, which stands for the Hebrew word for “heart” - Lev.

In a year when there are no theaters, no museums, no public spaces, no freedom of movement, and when in fact democracy is disappearing – we function as the audience and the company – hakahaLahakah –assuming both roles ourselves as we realize our mutual economy of hearts.